Изабери језик:

Милоје Здравковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини

периодика

УЗРОЦИ ПРВИХ СУКОБА СРБА И АЛБАНАЦА КРОЗ ИСТОРИЈУ

Од периода настанка првих националних држава у XIX веку, односе два најмногољуднија народа на Балкану, Срба и Албанаца, карактеришу сукоби који су резултат суштинских разлика, верске, културолошке и традиционалне природе. Разлике и неједнакости које из њих проистичу, су настали превасходно као последица исламизације Албанског становништва током XVII века и успостављања система доминације једне нације над другом, као основног принципа на којем се заснивао суживот у Отоманском царству. Таква неједнакост је допринела масовном исељавању Срба са Косова и Метохије и њиховој делимичној исламизацији при чему су успостављене разлике, присутне и у садашњости, које пресудно утичу на интензитет сукоба у будућности. У раду издвајамо преломне догађаје који су суштински определили и утицали на успостављање постојећих разлика и развоја будућих односа између два народа Срба и Албанаца, а то су: 1) масовна исламизација албанских племена током XVII века; 2) преузимање позиције Великог везира од стране Албанаца на Порти и 3) Велика сеоба Срба са Косова и Метохије. Резултате рада заокружујемо констатацијом да су новоуспостављене културолошке и социјалне разлике између Срба и Албанаца значајно утицале на интензитет и трајање будућих сукоба, док је подршка треће стране имала одлучујући утицај на коначни резултат конфликта.