Izaberi jezik:

Miljana Marić Ognjenović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet

PERIODIKA

PODRŠKA PORODICI I POZITIVNOM RODITELJSTVU: PROGRAMI OBUKE ZA PROFESIONALCE U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Podrška porodici i pozitivnom roditeljstvu značajna je za unapređenje resursa i kompetencija roditelja za odgajanje, vaspitanje, zaštitu zdravlja, dobrobiti i prava dece. Cilj rada je identifikovanje i analiza akreditovanih programa obuke koji se odnose na podršku porodici i pozitivnom roditeljstvu, a dostupni su profesionalcima u socijalnoj zaštiti u Republici Srbiji kako bi se procenila dostupnost savremenih znanja o pozitivnom roditeljstvu kod stručnih radnika u socijalnoj zaštiti. Programi su mapirani iz kataloga akreditovanih programa obuke o podršci porodici na platformi Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu random. Analizirano je 15 od 37 programa obuke korišćenjem desk analize. Pokazalo se da su programi obuke uglavnom usmereni na porodicu kao celinu, dok su pitanja roditeljstva slabo zastupljena. Za većinu analiziranih programa nedostaju transparentni podaci o načinu prenošenja znanja i veština profesionalcima, korišćenim tehnikama obučavanja i monitoringu. Podaci o broju obučenih profesionalaca i rađenim evaluacionim studijama o efektima programa aktuelno nisu dostupni. Zaključak je da programi nude širok spektar opštih znanja i veština za rad sa porodicama, dok su specifična znanja i veštine za pružanje podrške i jačanje kompetencija roditelja za pozitivno roditeljstvo skromna. Nalazi se diskutuju u svetlu savremenih teorijskih pristupa i istraživanja i daju se smernice za unapređenja u ovoj oblasti.

ç