Milica Glišić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ustanova socijalne zaštite Dom za smeštaj odrasli i starijih “Torlak“

PERIODIKA

MEĐUGENERACIJSKA SOLIRADNOST U SRBIJI- KOLIKO BRINEMO O STARIJIM OSOBAMA

Demografski trend starenja stanovništa predstavlja globalni fenomen. U Srbiji broj starijih osoba u ukupnoj populaciji je u stalnom porastu, što neminovno dovodi do porasta broja osoba sa funkcionalnim zavisnostima i hroničnim oboljenjima. Ovo znači da će sistemi pružanja dugoročne nege morati da se adaptiraju u cilju pružanja adekvatne i kvalitetne nege, a istovremeno će rasti značaj neformalnih oblika pružanja pomoći. Cilj ovog istraživanja je prikaz obima i karakteristika međugeneracijske solidarnosti u Srbiji. Za realizaciju cilja koristili smo dostupnu relevantnu literaturu. Analizirali smo rezultate istraživanja obima i sadržaja međugeneracijske razmene u okviru projekta „Međugeneracijske solidarnosti“, kao i relevantnih istraživanja sprovedenih u zemljama Evropske unije. Zaključujemo da je međugeneracijska solidarnost u Srbiji intenzivna, da podrazumeva učešće svih generacija (mlađih, srednjih i starijih) i da postoji prostor za nova istraživanja u oboj oblasti koja bi predstavljala osnov za kreiranje inkluzivnih javnih politika. Međugeneracijska solidarnost izuzetno je važna i zahteva ekosistemski pristup u njenom izučavanju zbog neprestanih interakcija i transakcija između pojedinaca, porodica i zajednice.

ç