Изабери језик:

Милева Анђелковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Нишу.

периодика

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОРЕСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У САВРЕМЕНИМ КРИЗНИМ УСЛОВИМА

Предмет анализе у раду јесу понашања пореских обвезника и реакције пореских власти у виду предузимања различитих мера антиевазивне политике. Унапређење пореске дисциплине налази се у жижи интересовања јавности, не само различитих теоретичара већ постаје значајан политички приоритет, како на нивоу националних држава тако и на међународном плану. Циљ рада јесте сагледавање могућности подстицања добровољног плаћања пореза на основу досадашњих теоријских и емпиријских сазнања. Кључну улогу у процесу спречавања пореске несагласности и афирмисања пореске сагласности несумњиво имају порески органи. Стварање позитивне климе у погледу добровољног извршавања пореских обавеза захтева формулисање адекватне антиевазивне стратегије са читавим арсеналом предвиђених превентивних и репресивних мера. Ефикасност ове стратегије условљена је и прецизним разграничењем и дефинисањем различитих модалитета понашања пореских обвезника, о чему се говори у првом делу рада. Даље следи краћи приказ теоријских модела објашњења реаговања пореских обвезника на пореске обавезе. Трећи део рада садржи сажету анализу најважнијих превентивних и репресивних мера из арсенала друштвене политике унапређења пореске дисциплине. У четвртом делу рада, аутор даје кратак преглед активности које се интензивно предузимају или планирају са циљем спречавања међународних пореских превара. Треба имати у виду да је пореска евазија феномен који као „сенка“ прати порезе и да га због његових штетних друштвених последица, државе морају држати под контролом, колико је то могуће у датим условима.