Milan Miljković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet odbrane Ministarstva odbrane

PERIODIKA

SUKOBI U INFORMACIONOM PROSTORU IZ UGLA SAVREMENE VOJNE MISLI U RUSKOJ FEDERACIJI – ISKUSTVA ZA BEZBEDNOST REPUBLIKE SRBIJE

Savremene države, usled masovne primene informacione tehnologije u oblasti komunikacija, suočavaju se sa problemom efikasne kontrole i zaštite nacionalne informacione sfere, a samim tim i nacionalne bezbednosti. Informacije se od davnina koriste u manipulative svrhe i kao sredstvo za vođenje sukoba, a savremeno informaciono doba je samo dodatno aktuelizovalo informacioni prostor kao borbeni prostor savremenog globalnog društva. Aktuelizovana je upotreba dezinformacija i lažnih vesti u okviru kocepta „hibridnog i informacionog ratovanja“, kao načina vođenja geopolitičkih sukoba između velikih sila, ali i kao sredstva uticaja i pritiska na male države. S tim u vezi, u radu je izvršena analiza teorijskog i konceptualnog pristupa bezbednosnih i vojnih teoretičara Ruske Federacije u vezi odbrane od pretnji iz informacione sfere. Rezulati analize ukazuju da je teorijski pristup Ruske Federacije u ovoj oblasti primenljiv za Republiku Srbiju koja je u svojim aktuelnim strategijskim dokumentima iz oblasti odbrane i bezbednosti naglasila potrebu da razvija sistema odbrane od pretnji iz informacionog prostora.

ç