Izaberi jezik:

Mehmedalija Nuhić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Lukavac, Bosna i Hercegovina.

PERIODIKA

KONCEPCIJA ISLAMSKOG POGLEDA NA RJEŠAVANJE KONFLIKTA U NOVOJ ARHITEKTURI BALKANSKOG REGIONA

Istorijski posmatrano ljudska civilizacija je u suštini sazdana od većih ili manjih konfliktnih stanja koja su do te mjere produkovala odnose između suprostavljenih strana da su se najčešće okončavala vrhuncem konfliktne usijanosti, odnosno ratom. Razni su interesi dovodili i do raznih konfliktnih stanja. Posmatrajući suštinu nastalih konfliktnih stanja kao i njegovu pozadinu uočavaju se interesi kao osnovna polazišta u dolasku do konflikt­nih stanja. Kako kroz dublju i bližu istoriju, a i danas u vremenu u kojem mi živimo jedan iz mnoštva uzroka koji se izdvaja i koji je poticao nastanak konfliktnih odnosa i realizacije istih javlja se ideološko vjerska svijest odno­sno religija. Upravo taj aspekt konfliktnog stanja baziranog na religijskim interesima, i na području Balkanskoe regiona jeste faktor u ovom radu kojeg ćemo analizirajući, suštinski ukazati na njegov značaj u rješavanju konflikata u novoj arhitekturi Balkanskog regiona.

ç