Изабери језик:

Матија Малешевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци

СКИТИЗАМ И ЕВРОАЗИЈСТВО: ТРАГОВИМА РУСКЕ СТРАТЕШКЕ КУЛТУРЕ

Обједињени приказ идејних основа скитизма и евроазијства на једном месту наглашава концептуалну сродност два покрета али и њихову узрочно-последичну везу. Реч је о историјско-друштвеним феноменима који су последица стихијске еволуције руске културно-политичке мисли током критичних година Великог рата и Октобарске револуције, својеврсном медијуму путем кога реконструишемо „дух времена”. Ипак, рад је окренут будућности, много више него прошлости јер су идеје укорењене у овим покретима актуелније данас него што су то биле пре једног века. О томе сведочи и стварање Евроазијске уније, руски заокрет на Исток, сукоб са колективним Западом и многе друге геостратешке одлуке руских руководиоца које своје утемељење проналазе управо у скитској и евроазијској доктрини. Стога, идеје ових покрета не треба посматрати само као историјски извор, већ и као концептуални оквир за формирање руске стратешке културе у XXI веку.