Изабери језик:

Марко Станојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

периодика

ПОРУКЕ ДРАГОЉУБА ЈОВАНОВИЋА О РАДУ И ПЛАВИ ОКОВРАТНИЦИ – БЕЛИ РОБОВИ У SECOND-HAND КАПИТАЛИЗМУ

У свом историјском трајању Србија је имала велики број значајних интелектуалаца, великих људи у духовном и моралном смислу који су оставили траг у светској и српској културној и научној баштини. Међутим, ретко су ти људи били признати и њихово мишљење уважавано у времену у коме су деловали, и још ређе су њихове поруке и поуке биле нит водиље тих времена. Први Србин доктор на Сорбони, докторирао управо из области рада, сву своју интелектуалну, али и политичку енергију уложио у настојањима да укаже Србима како треба да организују рад, на чему треба да се заснива оптимални рад, како да се усмери друштвени развој и како да се организује друштво социјалне правде у коме ће рад бити најважнија вредност. Вредности за које се борио пролетеријат, рад, солидарност, социјална правда, у новом планетарном поредку, готово су исчезле. Радничка класа која је у појединим тренуцима била владајућа класа, постала је класа/слој која је расута у комаде и која полако нестаје, мења свој облик и своју бит – од плавих оковратника до белих робова! Намера овог огледа је да, служећи се анализом Драгољубових текстова о раду, а потом и компарацијом са садашњим временом, укаже, најпре на основне поруке доктора рада са Сорбоне, које се тичу управо питања рада, потом на стање радничке класе (плавих оковратника) данас и на основу те анализе и на основу порука Драгољубових трага за извеснијом будућношћу плавих оковратника.