Изабери језик:

Марко М. Вујић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука

периодика

РЕАЛНОСТ И ИЗАЗОВ ПОГЛАВЉА 27 У ПРЕГОВОРИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Република Србија од децембра 2015. године налази се у преговорима о усклађивању свог законодавства са правним тековинама Европске уније. Правне тековине ЕУ су подељене на 35 поглавља која се разликују по комплексности, али и важности за ЕУ. Циљ овог рада је да покаже значај преговора о усклађивању са правним тековинама из Поглавља 27 које се односи на заштиту животне средине. Рад је подељен на четири целине. У првом делу је приказано шта политика животне средине представља за ЕУ, и на који начин се спроводи Седми акциони план заштите животне средине. Други део рада посвећен је анализи Поглавља 27 европског законодавства и стратегија Републике Србије за усвајање ових правних тековина. Трећи део рада фокусиран је на финансијске и административне захтеве, кроз призму апроксимације у области заштите животне средине Републике Србије. У четвртом делу рада је извршена анализа студије случаја Суда правде ЕУ која се односи на питање заштите животне средине што омогућава да се у пракси сагледа колика је важност овог поглавља.