Изабери језик:

Марко Ђурђевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду

периодика

РЕФОРМЕ ОБЛИГАЦИОНОГ ПРАВА У СРБИЈИ И ФРАНЦУСКОЈ

У Србији, 2006. године започела је кодификација грађанског права. Према документима које је до сада објавила Комисија за израду Грађанског законика у оквиру кодификације биће спроведене и законодавне промене постојећег облигационог права. Две године пре Србије, Француска је покренула реформу уговорног права, општих правила о облигацијама и доказивању облигација из Грађанског законика од 1804 године. Посреди су реформе облигационих права са сопственим генезама, које свака за себе привлаче пажњу. Предмет овога рада су две реформе у два европска система облигационог права. Француски Грађански законик утицао је на прихватање неких теорија и концепата у Закону о облигационим односима, припремање обе реформе започело је само у две године размака, оне су настајале времену када су се већ биле појавиле европске и међународне иницијативе за усклађивање уговорног права, а неки предлози за хармонизацију су објављени у току рада на законодавним променама. Из тих разлога, корисно је да се истраже упоредно правним методом, са циљем да се открију сличности и разлике у подстицајима, токовима развитка и изворима инспирација, узимајући у обзир и утицаје ових иницијатива. У закључку је посебно истакнуто да су европски и међународни нацрти о усклађивању уговорног права дали покретању француске реформе и политичку димензију, створили подлогу за настанак различитих струја мишљења и одшкринули врата примени упоредно правног метода. У Србији, осим доктринарног, нису имали други значај за почетак припремних активности. Њихово деловање на правац и начин кретања ка променама није се осетио. Благи утицаји једног европског пројекта, Принципа европског уговорног права, као извора инспирације, видљивији су у предлозима само појединих решења у Нацрту Грађанског законика.