Izaberi jezik:

Manja Đurić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

ODNOS EVROPSKE UNIJE PREMA ZAPADNOM BALKANU

Istraživanje u ovom radu obuhvata uticaj Evropske unije na region Zapadnog Balkana kroz programe i dostupnost fondova pretpristupne pomoći, te proučavanje i analizu tendencija i uslova u savremenom svijetu integracionih procesa utvrđujući potencijale, prednosti i perspektive za region koje iz ovih uslova proizilaze. Istražena je neophodnost regionalne saradnje zemalja regiona Zapadnog Balkana, direktna i indirektna finansijska pomoć kroz progra­me i donacije, te različite forme trgovinskih i tarifnih preferencijala kojima Evropska unija utiče na države u procesu integracije. U istraživanju su analizirani različiti teorijski pristupi evropskoj integraciji i procesi koji se odvijaju u praksi. Napredak u evropskim integracionim procesima se ogleda u stalnom procesu proširenja Evropske unije. Stabilnost institucija koje osiguravaju demokratiju, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i zaštitu manjina, postojanje funkcionalne tržišne privrede, sposobne da se nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar Unije, sposobnost preuzimanja obaveza članstva, uključujući privrženost ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije okvirni su uslovi koje sve države moraju zadovoljiti u cilju sticanja statusa punopravnog člana Evropske unije.

 

PERIODIKA

EFEKTI CEFTE 2006. NA REGION ZAPADNOG BALKANA

CEFTA 2006. je doprinijela regionalnoj saradnji povećanjem atraktivnosti regiona za strana ulaganja, što je dovelo do bržeg povezivanja sa Evropskom unijom. Regionalna saradnja je eliminisala necarinske prepreke, dovela do reforme tehničkog zakonodavstva, međusobnog priznavanja sertifikata, veće primjene dijagonalne kumulacije porijekla robe, te raznih drugih aktivnosti u vezi sa liberalizacijom u oblastima iz CEFTE poput usluga, investicija, javnih nabavki te intelektualne svojine. Veća primjena dijagonalne kumulacije u regionu Zapadnog Balkana dovodi do povećanja proizvodnje i zaposlenosti, veće konkurentnosti i trgovine, većih investicija i opšteg ekonomskog razvoja. CEFTA 2006. je omogućila stvaranje uslova za jačanje međuregionalne saradnje. Najveći obim trgovinske razmjene u regionu se odvija između bivših jugoslovenskih republika kod kojih postoji istorijska međuzavisnost, dok su Albanija i Makedonija znatno manje uključene u regionalne tokove razmjene. Jasno je da razmjena između zemalja regiona nije ni na približno istom nivou kao u okviru nekadašnje zajedničke države, ali zbog kulturoloških sličnosti, starih privrednih veza i prepozna vanja robnih marki od strane potrošača trgovina je znatno olakšana.

 

ç