Изабери језик:

Љиљана Рогач Мијатовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет драмских уметности, Београду.

НОВА ЕРА ЕВРОПСКОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОСТОРА? КА НАУЦИ ЗАСНОВАНОЈ НА ЈАВНИМ ВРЕДНОСТИМА

У тексту се разматра како се кроз недавни развој европског истраживачког простора обликују нови вредносни оквири и перспективе дискурса јавне научне политике. У основи подухвата за анализу дискурса јавних научних политика је изазов који се тиче процењивања ненаучних, неекономских циљева, односно онога што обухвата оквир јавних вредности. Овај рад се стога не бави толико самим праксама научних истраживања и функционисања европског истраживачког простора, већ више анализом начина на који су постављени кључни приступи, принципи и вредности којима је он позициониран у документима научне политике ЕУ. Анализа докумената указује на начине на који су проблеми европске научне политике изражени у дискурсима, односно у концептуалним оквирима који дефинишу поље јавних политика у области научних истраживања и иновација попут “друштва знања”, ”науке за друштво и са друштвом”, “одговорног истраживања и иновација”, “отворене науке”, итд. Суштински, реч је о истраживачкој култури, тј. вредностима и нормама које подупиру систем научног истраживања, а које се тичу свих аспеката истраживања, каријера истраживача, као и позиције самог научног сектора у европском научном „екосистему“. Семантичком “игром” акронима ЕРА (European research area) у раду се преиспитује да ли нове научне политике најављују нову еру, односно нови почетак за Европски истраживачки простор, и у којој мери ће на том путу опстати јавне вредности науке, односно наука као јавно добро.

периодика

УЛОГЕ КУЛТУРЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Приказ књиге: Култура и спољни односи: Европа и шире, уредници Јозеф Батора и Моника Мокре, Ashgate Publishing, 2011.