Izaberi jezik:

Ljiljana Aulić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

EVROPSKI UPRAVNI PROSTOR KAO MEHANIZAM REFORME I KONVERGENCIJE U SAVREMENOJ JAVNOJ UPRAVI

Evropski upravni prostor (eng. European Administrative Space-EAS) kao koncept se pojavio krajem 90-ih godina, osmišljen da zadovolji potrebe proširenja Evropske unije, u vidu zajedničkog pristupa u području javne uprave, s ciljem unapređenja administrativnih kapaciteta i zakonodavstva nacionalnog upravnog prava. Suština EAS ne predstavlja ujedinjenje upravnog prava, u smislu identičnih nacionalnih standarda za upravne organizacije i procedure, nego, usklađivanje upravnih tela u odnosu na korisnike javnih usluga. Stvaranje evropskog upravnog prostora (EAS) posmatra se kao proces konvergencije, s ciljem smanjivanja različitosti među nacionalnim javnim upravama, uzimajući u obzir pravo na autonomiju upravnih modela, koja proizilazi iz suverenosti država članica. Upravna konvergencija zemalja članica, nije lak posao, jer države članice uživaju samostalnost u primeni upravnog prava, s jedne strane, dok Evropska unija ne raspolaže propisima koji se tiču javne uprave država članica, s druge strane. Za zemlje kandidatkinje u procesu evropskih integracija, Evropska komisija u svojim Izveštajima o napretku ocenjuje stepen konvergencije u oblasti javne uprave, što govori da je reforma javne uprave jedan od strateških, političkih kriterijuma za članstvo, a konvergencija u smislu evropskog upravnog prostora za zemlje kandidate postaje temelj same reforme.

ç