Izaberi jezik:

Ksenija Martinović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

SAVREMENI TEORIJSKI KONCEPTI NACIONALNE DRŽAVE

U radu se određuju savremeni koncepti nacionalne države iz ugla teorije politike i naglašava njihov bliži karakter sa stanovišta nauke politikologije religije, kao posebne politikološke discipline koja blisko koorespondira sa političkom teorijom. Ovde je autor analizirao i kako su neki teorijski koncep­ti nacionalne države uticali na samu istorijsku praksu, često i zloupotrebljeni u samom političkom delovanju Objašnjeno je kako je politička instrumentalizacija nacije omogućila prodor nacionalizma i kako opstaju neki nacionalistički mitovi.

 

ç