Kristina Radojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

MENADžMENT NACIONALNE BEZBEDNOSTI U SVETLU ENTOLOŠKE TEORIJE BEZBEDNOSTI MILENKA BODINA

Predmet ovog rada jeste osvrt na entološku teoriju bezbednosti i humanološki menadžment pristup profesora Milenka Bodina. Osnovni cilj jeste da se sagledaju mogućnosti primene ove teorije u menadžmentu nacionalne bezbednosti. Nacionalna bezbednost, sagledana kroz prizmu entološke teorije dobija novi oblik uz naglašenu kulturnu dimenziju. Naime, kultura jedne nacije predstavlja bitan elemenat njenog identiteta, a bezbednosna kultura predstavlja deo te kulture. Nacionalna bezbednosna kultura predstavlja svest o potrebi zaštite vitalnih vrednosti nacije. Entološka teorija, upravo, naglašava osnovne vrednosti jedne nacije (entiteta), kao ključne u razumevanju nacionalnih interesa. Razumevanjem interesa jedne nacije razumeju se i njeni bezbednosni interesi, čime i sam menadžment nacionalne bezbednosti dobija osnovni cilj, odnosno svrhu. Kada je taj cilj razumljiv, jasan i nedvosmislen, onda je moguće i razvijanje institucija i neometan opstanak, rad, rast i razvoj države, odnosno nacije.

ç