Izaberi jezik:

Katarina V. Đurđević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

POLITIČKE KONCEPCIJE U PLATONOVIM DIJALOZIMA DRŽAVA I ZAKONI

U ovom radu pokušaćemo da pokažemo kako je Platonovo učenje o najboljoj (idealnoj) državi bitno određeno njegovom ontologijom. U periodu između pisanja Države i Zakona Platon razvija Teoriju načela, a ova teorijska pozicija uslovljava principijelnu promenu u razumevanju uređenja države do koje dolazi u dijalogu Zakoni, i na drugačiji odnos Platona prema demokratiji. Zahvaljujući pre svega radovima Hansa Kremera (H. Krämer) uočljivo je da Platon revidira ranu postavu teorije ideja. Priklanjajući se stanovištu da u antičkom epohalnom sklopu prva filozofija predstavlja osnovu za gnoseološka, etička i politička učenja, ovde smo nastojali da u dijalogu Zakoni reflektujemo ovu promenu, zbog koje je pomenuti dijalog različit u odnosu na ranije pisanu Državu.

ç