Jovan Pejin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd

PERIODIKA

KRUG OKO NAJNOVIJEG ZAHTEVA DZVH ZA MESTA U VLADI I SKUPŠTINI SRBIJE

Politički Beograd i Srbija izloženi su višedecenijskim pritiscima, tačnije rečeno, spolja velikih sila i unutrašnjim raznih stranaka, stranaka nacionalnih manjina i nevladinih organizacija. Uoči puta u Vašington vodećih političara zemlje radi razgovora sa najvišim i najznačajnijim ljudima jedne od vodećih sila u svetu o pitanju uključenja NATO „nezavisnog" protektorata Kosovo uspostavljenog na okupiranom delu Srbije u ekonomski razvoj i saniranja štete izazvane terorističkom pobunom Arbanasa u Pokrajini Kosovo i Metohija, desilo se preuzimanje vlasti u Bujanovcu i Preševu, nakon izbora 2020, od predstavnika samo arbanaške nacionalne manjine. Zatim, Srbija se suočila sa zahtevom Hrvatske nacionalne zajednice i Demokratske zajednice Hrvata u Vojvodini da promene svoj status u pokrajini i Republici ulaskom njihovih članova u vladu i skupštinu.

ç