Изабери језик:

Јевгениј Пашенцев

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Дипломатска академија Министарства иностраних послова Руске Федерације

периодика

МЕТАВЕРЗОВИ, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ИЗАЗОВИ ЗА ПСИХОЛОШКУ БЕЗБЕДНОСТ

Данашњи брзи развој четврте индустријске револуције и појава најновијих дигиталних технологија доводе до постепеног стварања фундаментално нове „друштвено-технолошке” стварности– метаверзума који ће прожимати све нивое друштва и људске егзистенције: друштвено-социјалне односе, економију, политичке процесе, утичући тако на психологију људске свести и перцепцију стварности. Постојање и пуно функционисање ове нове „Стварности 2.0” и њено приближавање физичком свету биће обезбеђено широким спектром нових технологија, међу којима су и „напредни” системи вештачке интелигенције (АИ), који ће бити у основи креирања саме архитектуре метаверзума и користити се за 3Д моделовање, креирање дигиталних објеката, пројектовање и проширивање виртуелних светова-кластера, анализу података итд. Истовремено, метаверзови који имплементирају технологије потпуног урањања у виртуелну стварност у стању су да ослободе потенцијал конфликта и створе широк спектар могућности за крајњи антисоцијални утицај на друштвене процесе, друштвене групе и појединце кроз специфичне облике злонамерне употребе АИ у циљу подривања психолошке стабилности (ПС). У чланку ће се размотрити специфичне технологије утицаја на свест корисника путем АИ. Посебна пажња ће бити посвећена томе како употреба АИ система у метаверзима може да произведе локалне и глобалне претње психолошкој стабилности, а самим тим и политичким, економским, војним институцијама. Рад је актуелан из разлога растуће популарности феномена метаверзума и раста броја корисника („мета-грађана”), повећаног улагања у ову област и развоја напредних технологија које чине искуство боравка у метаверзима имерзивнијим, што заузврат чини кориснике најрањивијим на психолошке утицаје АИ технологија. Данас се на нивоу држава, међународних институција и глобалних форума истиче важност регулисања нове реалности и стварања безбедног метаверзума, због чега је неопходно проучавање могућих негативних ефеката на свест путем АИ технологија и разматрање начина на који се супротставити овим претњама. Истовремено, приметан је недостатак истраживања у овој области, што негативно утиче на ниво стручних процена, ефикасност у одлучивању и ниво свести шире јавности о природи и величини новонастале претње. Рад има за циљ да употпуни ову празнину и допринесе широј дискусији о овом актуелном питању.