Izaberi jezik:

Jelena M. Vojinović-Kostić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

POLITIČKA DEBATA U SVETLU ARGUMENTACIONE TEORIJE: LINGVISTIČKI OSVRT NA JEZIK JAVNIH POLITIČKIH DEBATA

Ovaj lingvistički osvrt se zasniva na istraživanju obavljenom u svrhu izrade doktorske disertacije, na korpu­su javnih debata ostvarenih na otvorenim skupštinskim zasedanjima Parlamenta Republike Srbije. Obuhvaćeni su periodi pre i posle usvajanja važećeg Poslovnika o radu kao i predstavnici svih parlamentarnih stranaka. Na osnovu analiziranog materijala može se, između ostalog, zaključiti da je argumentacioni diskurs osnov svih skupštinskih debata i da se, kao takav, javlja u nekoliko tipova i podtipova, ovisno o broju i vrsti korišćenih argumenata, kao i to da se kroz proces argumentacije iznose različiti tipovi mišljenja i stajališta, koji se ogledaju kroz dve dimenzije.

ç