Изабери језик:

Јелена М. Војиновић-Костић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филолошки факултет, Универзитет у Београду.

периодика

ПОЛИТИЧКА ДЕБАТА У СВЕТЛУ АРГУМЕНТАЦИОНЕ ТЕОРИЈЕ: ЛИНГВИСТИЧКИ ОСВРТ НА ЈЕЗИК ЈАВНИХ ПОЛИТИЧКИХ ДЕБАТА

Овај лингвистички осврт се заснива на истраживању обављеном у сврху израде докторске дисертације, на корпу­су јавних дебата остварених на отвореним скупштинским заседањима Парламента Републике Србије. Обухваћени су периоди пре и после усваjaња важећег Пословника о раду као и представници свих парламентарних странака. На основу анализираног материјала може се, између осталог, закључити да је аргументациони дискурс основ свих скупштинских дебата и да се, као такав, јавља у неколико типова и подтипова, овисно о броју и врсти коришћених аргумената, као и то да се кроз процес аргументације износе различити типови мишљења и стајалишта, који се огледају кроз две димензије.