Izaberi jezik:

Jelena Ivanova

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Čerepovjecki državni univerzitet, Čerepovec, Rusija.

PERIODIKA

PRAGMATIKA OCENE INFORMACIONIH ŽANROVA NOVINSKOG TEKSTA

Članak analizira emocionalne i racionalne karakteristike ocene kao komponente pragmatičkog značenja reči. Autor predstavlja sredstva formiranja značenja ocene leksičkih jedinica koje funkcionišu u informativnim žanrovima novina. Upravo ocenjivački program kao vodeći program publicističkih tekstova omogućava da se pri analizi manifestuje spektar socijalnih, ideoloških, političkih ocena, prema kojima je orijentisan autor.

ç