Изабери језик:

Ивана Величковски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет безбедности, Универзитет у Београду

периодика

БАНАТ ОД 18. ДО ПОЧЕТКА 21. ВЕКА: ОД СТРАТЕШКИ ВАЖНЕ ОБЛАСТИ ДО ПЕРИФЕРИЈЕ У ЕВРОПИ

Од некад стратешки врло важне области, Банат се данас суочава са два проблема од кључног значаја за његов даљи развој – привредном неразвијеношћу и депопулацијом. Од 18. до почетка 21. века Банат је прошао кроз четири колонизациона таласа који су суштински утицали на његов развој и карактер. На Банат се гледало као на значајну одбрамбену тачку, богату ресурсну основу и погодно место за насељавање различитих народа. Истраживање се усредсређује на мотиве различитих колонизационих власти за планским насељавањем и преуређењем Баната од мочварног до погодног места за живот. Ови чиниоци се анализирају кроз векове, почев од аустријске, преко мађарске, па све до југословенске колонизационе политике. За изворе су узети релевантни радови из домаће научне литературе о историји и развоју Баната, савремена истраживања о демографским променама у Банату и резултати пописа из 2011. године. Резултати истраживања су показали да су улагања у Банат одувек имала јасне војне, политичке и економске интересе. Главни циљ истраживања је разматрање тих интереса и повезивање са данашњом ситуацијом у Банату коју одликују одсуство политичке и економске развојне стратегије и демографски пад као директна последица тога.