Izaberi jezik:

Ivana Vasiljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

VUK KARADŽIĆ, NACIONALNI IDENTITET I SAVREMENI PROBLEMI OBRAZOVANJA U SRBIJI

U radu se govori o značaju koji nacionalni identitet ima u toku procesa globalizacije, čiji su uticaji na obrazovni sistem i poimanje nacionalnog identiteta višestruki. Smisao rada je da se prepoznaju i sagledaju izazovi, prednosti i mane tranzicije u obrazovanju, ali i posledice tog procesa na očuvanje nacionalnog identiteta. Rad se sastoji iz tri dela. U prvom delu rada teorijski se obrađuju savremeni problemi obrazovanjau Srbiji, proщe s globalizacije kao i njen uticaj na proces obrazovanja u Srbiji. U dru­gom delu se analiziraju (ne)mogućnosti očuvanja nacionalnog identiteta kroz proces obrazovanja. Dok je treći deo rada posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću i njegovom doprinosu u izgradnji srpskog nacionalnog identiteta. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na potrebu za čuvanjem od zaborava dela nacionalnih stvaraoca kroz obrazovanje, jer time čuvamo nacionalni identitet tokom procesa tranzicije uzrokovane globalizacijom. Vuk Stefanović Karadžić pokazao je da tradicija i običaji najbolje ilustruju duhovni razvoj jednog naroda. Otuda je posebna pažnja posvećena doprinosu Vuka Stefanovića Karadžića, koji se zalagao za očuvanje nacio­nalnog identiteta i modernizaciju kao jedinstvo između starog i novog.

ç