Izaberi jezik:

Ivana V. Pešić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Eurobank AD, Beograd.

PERIODIKA

KAD PREDNOSTI POSTANU NEDOSTACI: PRIMER ZAJEDNIČKE VALUTE - EVRA

U radu se analizira uticaj zajedničke valute - evra na krizu Evropske monetarne unije. Imajući u vidu da se kompleksnost krize u evro zoni ogleda u uzajamnom prožimanju više oblika kriza, neophodno je sagledati i njihove zajedničke odlike sa ciljem da se ukaže na jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji aspekt evropske krize - organsku krizu samog evra. Korišćenjem analitičko-sintetičkog pristu­pa, kritički su razmatrane ranije potvrđene prednosti uvođenja evra sa ciljem da se pokaže u kojoj meri su te pred­nosti postale nedostaci. Analiza dugoročnog trenda korišćena je za adekvatnu interpretaciju makro-ekonomskih i finansijskih indikatora, dok je sinteza postojeće li­terature korišćena u cilju potpore autorovog kritičkog razmatranja. Uvođenje evra je direktno i indirektno doprinelo konvergenciji cena finansijskih aktiva i značajnom povećanju prekograničnog finansiranja u okviru evro zone. Međutim, konvergencija cena finansijskih aktiva i pozi­tivna percepcija investitora prikrivala je ili umanjivala stvarne rizike koji se baziraju na ekonomskim fundamentima, što je u krajnjoj liniji imalo za rezultat pogoršanje bilansa banaka, tj. investitora, na jednoj strani, te zapadanje u dužničku krizu zemalja primaoca kapitala, na drugoj strani. Takođe, uvođenje evra imalo je značajan uticaj na dodatno povećanje ekonomskog disbalansa između zemalja članica evro zone. Kroz dodatni rast intra-regionalne razmene zahvaljujući zajedničkoj valuti, neke članice monetarne unije dodatno su pogoršale svoju platno-bilansnu poziciju. Naime, povećani prekogranični priliv kapitala usled niskih kamatnih stopa imao je delimičan uticaj na rast realnih zarada, rast inflacije i realnu apresijaciju u zemljama primaocima kapitala, čime je dodatno ugrožena njihova platno-bilansna pozicija i konkurentnost.

PERIODIKA

KAD PREDNOSTI POSTANU NEDOSTACI: PRIMER ZAJEDNIČKE VALUTE - EVRA

U radu se analizira uticaj zajedničke valute - evra na krizu Evropske monetarne unije. Imajući u vidu da se kompleksnost krize u evro zoni ogleda u uzajamnom prožimanju više oblika kriza, neophodno je sagledati i njihove zajedničke odlike sa ciljem da se ukaže na jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji aspekt evropske krize - organsku krizu samog evra. Korišćenjem analitičko-sintetičkog pristu­pa, kritički su razmatrane ranije potvrđene prednosti uvođenja evra sa ciljem da se pokaže u kojoj meri su te pred­nosti postale nedostaci. Analiza dugoročnog trenda korišćena je za adekvatnu interpretaciju makro-ekonomskih i finansijskih indikatora, dok je sinteza postojeće li­terature korišćena u cilju potpore autorovog kritičkog razmatranja. Uvođenje evra je direktno i indirektno doprinelo konvergenciji cena finansijskih aktiva i značajnom povećanju prekograničnog finansiranja u okviru evro zone. Međutim, konvergencija cena finansijskih aktiva i pozi­tivna percepcija investitora prikrivala je ili umanjivala stvarne rizike koji se baziraju na ekonomskim fundamentima, što je u krajnjoj liniji imalo za rezultat pogoršanje bilansa banaka, tj. investitora, na jednoj strani, te zapadanje u dužničku krizu zemalja primaoca kapitala, na drugoj strani. Takođe, uvođenje evra imalo je značajan uticaj na dodatno povećanje ekonomskog disbalansa između zemalja članica evro zone. Kroz dodatni rast intra-regionalne razmene zahvaljujući zajedničkoj valuti, neke članice monetarne unije dodatno su pogoršale svoju platno-bilansnu poziciju. Naime, povećani prekogranični priliv kapitala usled niskih kamatnih stopa imao je delimičan uticaj na rast realnih zarada, rast inflacije i realnu apresijaciju u zemljama primaocima kapitala, čime je dodatno ugrožena njihova platno-bilansna pozicija i konkurentnost.

ç