Izaberi jezik:

Ivan Radosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

PROCESS OF GLOBALIZATION AND ITS CONTROVERSIES

U ovom tekstu, autori analiziraju proces globalizacije kao fenomen savremenog društva koji ima presudan uticaj na promene strukture društva, društvenih grupa, pojedinaca i društva u celini. Iako je relativno nov pojam poznat modernoj sociologiji, činjenica je da je praćen brojnim kontroverzama i istovremeno izjednačavan sa globalizmom kao savremenom političkom ideologijom. Autori posebno posvećuju pažnju teorijskim aspektima globalizacije, kao i teorijskim kontroverzama, protivrečnostima globalizacije i njenim daljim mogućim tendencijama. Takođe, autori ukazuju na ozbiljnost proizvedenih rizika u savremenom globalnom rizičnom društvu.

PERIODIKA

ZBOG ČEGA RASTE EVROSKEPTICIZAM: STAVOVI MLADIH PREMA EVROPSKOJ UNIJI

U prvom delu rada autori izlažu kratku istoriju razvoja evroskeptičkih stavova u zemljama članicama EU. Kao tačku preokreta u porastu evroskepticizma određuju Ugovor o Evropskoj uniji (Mastrihtski ugovor) iz 1992. godine. U drugom delu rada, autori objašnjavaju VCR model koji koriste za objašnjenje motivacije u pozadini skeptičkog stava prema EU. Treći deo rada posvećen je predstavljanju rezultata istraživanja o stavovima mladih prema EU u Srbiji. U tom delu se analiziraju dobijeni podaci u svetlu navedenog VCR modela. U poslednjem delu rada, autori iznose zaključak o tome koje su najznačajnije varijable koje utiču na evroskepticizam i u kojoj meri je stanje u Srbiji slično stanju u državama članicama.

ç