Izaberi jezik:

Irina Kovačević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

MODERNI POGLED NA SVIJET, MEHANICISTIČKA PARADIGMA I EKOLOŠKA KRIZA

Moderna, moderni pogled na svijet i njihova mehanicistička paradigma (čiji su samo spoljni i vidljivi izraz industrijalizacija i urbanizacija) doveli su do enormnih ekoloških problema i destruktivne ekološke krize. Oni su proizveli ali i ubrzali pojave vezane za ekološke probleme i ekološke krizu. Teoretičari Moderne su utemeljili pogled na svijet koji je praktički i proizvodno povećao potrošnju, obim materijalnih dobara i usluga, skratio radni dan i povećao dokolicu, podigao životni standard miliona ljudi, ali nije uspio poboljšati kvalitet života i otkloniti ekološke probleme i ekološku krizu. U ovom radu smo ukazali na značaj teme kao predmeta istraživanja kako u naučnom, tako i u društvenom smislu, jer su ekološki problemi proizvod mehanicističke para­digme i njene kulture (Moderne) kao jednog modela života koji će i ubuduće stvarati još veće ekološke probleme i još većy ekološku krizu. Zato smatramo da je neophodno ukazati na značaj drugačije paradigme (holističke, bioetičke i bioekološke) koja bi obezbijedila veći kvalitet života i održivost razvoja sadašnjih i budućih generacija. Dominantni kopernikanski način mišljenja mora ustupiti mjesto antikopernikanskom načinu mišljenja, Moderna Antimoderni, a mehanicistička paradigma holističkoj, bioetičkoj i bioekološkoj paradigmi.

ç