Igor Pilić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

SUOČAVANJE SA EKONOMSKIM SLOMOM

Prikaz knjige: Maks Ote, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009.

ç