Изабери језик:

Гордана Ж. Радосављевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Економски факултет, Крагујевац.

периодика

МИКРОЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА КАО ОСНОВА ПОЛИТИКЕ ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Циљ рада je да анализира узроке који су довели до креирања антимонополске (антитрустовске) политике, циљеве политике конкуренције и њене историјске фундаменте као и искуства у спровођењу те политике у свету и у Републици Србији. У раду се потврђују постављене хипотезе: прво, политика конкуренције је нужна мера интервенције у области високо концентрисаних индустрија од доношења Шермановог закона 1890. године до данас; друго, санкције према монополима и картелима су значајно мање од користи коју они остваре злоупотребљавајући своју тржишну моћ; треће, искуство развијених земаља у области антимонополског законодавства пружа корисне смернице за ефикаснију имплементацију политике конкуренције у Србији.