Изабери језик:

Гордана Ђерић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије, Београд.

периодика

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ – СУВИШНА, УКРАДЕНА ИЛИ ПОНИЖЕНА РЕЧ?

Ауторка отвара питање сувишних појмова чије је основно значење изманипулисано или измењено у мери да представља супротност првобитном значењу. Полазећи од претпоставке да је појам интелектуалац стабилно формирана представа, заснована на искуству и конкретним примерима, у тексту се преиспитују услови који су довели до инверзије значења у уобичајеној употреби. Створени несклад између основног значења и мимикријске употребе појма постаје предмет анализе: иако се појму интелектуалац приступа као једнозначности која се понавља независно од контекста, анализа је истовремено усмерена на питање могућности постојања интелектуалца у ери институционалне организације техничког друштва (сис­тема) и његове политике истине. Разрешењу овог питања ауторка приступа из језичке и историјске перспективе, кандидујући испитивање познатих речи у језику и борбу за прецизна значења као неодложне и најважније послове хуманистике.