Izaberi jezik:

Emilija D. Stanković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Kragujevac.

PERIODIKA

AVGUSTOVA REFORMA BRAKA I PORODICE

Za vreme Avgustove dugogodišnje vladavine rimska država postaje najmoćnija antička imperija. Uvođenjem novog oblika državnog uređenja neminovne su bile izmene, reforme ili čak uvođenje novih organa, instituta i donošenje novih zakona. U nizu zakona koje je doneo, značajno mesto pripada tzv. „kadukarnim zakonima“ (lex Iulia de maritandis ordinibus, lex Papia Poppea) i lex Iulia de adulteriis coercendis, čiji je cilj bio zaštita porodičnog morala i braka, kao i povećanje nataliteta. U radu će biti ukazano na stanje rimskog društva koje je prethodilo ovom zakonodavstvu, sadržini ovih zakona, kao i efektima koji su njima postignuti.

PERIODIKA

EVROPSKE KODIFIKACIJE GRAĐANSKOG PRAVA XIX VEKA I SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK

Devetnaesti vek je obeležen donošenjem građanskih kodifikacija u Evropi. Možda malo čudi, ali činjenica je da je svojim, Srpskim građanskim zakonikom, Srbija bila četvrta zemlja u Evropi koja je zakonik donela. U ovom radu, autor će pokušati da objasni zašto i kako je nastala ideja o donošenju zakonika, nastajanje zakonika, izbor izvornika, kao i mesto Srpskog građanskog zakonika među evropskim kodifikacijama. Kako se o Srpskom građanskom zakoniku, najčešće govori kao o skraćenoj verziji Austrijskog građanskog zakonika, to će se izneti niz činjenica koje ukazuju da ova konstatacija i nije u potpunosti tačna, već da postoje i znatna odstupanja od izvornika, kao i neka drugačija rešenja. Ukazaće se i na uticaj i značaj Srpskog građanskog zakonika.

PERIODIKA

AVGUSTOVA VERSKA POLITIKA

Za vreme vladavine Oktavijana Avgusta Rim je pretrpeo najveću promenu u svojoj istoriji – posle 500 godina, republiku ja zamenio principat (prikrivena monarhija). Ova promena i sveobuhvatne reforme koje su je pratile stvorile su od Rima najveću antičku imperiju. Ali, one nisu mogle biti sprovedene bez istovremenog procesa verskog preporoda. Kao što je, kroz poštovanje političke tradicije i institucija republike, postepeno uveo monarhiju, Avgust je na sličan način izvršio i versku reformu – poštujući veru pradedova i njihovih običaja, uveo je carsku veru. Koristeći istorijsko – pravni metod, u radu će biti ukazano na to kako je ovaj vladar obnovio staru rimsku religiju i u nju uveo novi element – carski kult čije će se posledice osećati vekovima kasnije.

ç