Изабери језик:

Драгана З. Стојановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факулет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

ПОЛИТИКЕ И ДИСКУРСИ САВРЕМЕНИХ ФЕМИНИЗАМА: МОДАЛИТЕТИ МОГУЋНОГ

Текст „Политике и дискурси савремених феминизама модалитети могућног“ истражује савремене могућности формулисања политика и стратегија феминизама након њиховог проласка кроз три фазе таласа, те кроз постфеминистичке критике реконтекстуализације феминистичких теорија. Користећи се теоретизацијама из оквира постструктурализама, теорија текста и већ разрађиваних феминистичких платформи, рад покушава да укаже на нужност поновног промишљања и извесне реконфигурације како питања феминистичког, тако и питања родног, полног, идентитарног/идентитетског, па и самог политичког као таквог које је неопходно промислити (и) ван динамике заједништва, односно ван дина­мике пријатељ:непријатељ. Напослетку, текст разматра потенцијал модалитета могућног, односно отворености ка дијалошком односу феминизама са системом језика, писма и друштвено-културалне реалности унутар које феминизми егзистирају и делују.