Изабери језик:

Драган Д. Лакићевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије, Београд.

периодика

ВРАЋАЊЕ ДРЖАВИ БЛАГОСТАЊА?

Аутор текста указује на два различита модела поступања, која су се обликовала и руководила западним светом од велике економске кризе 1929. до данас: државни интервенционизам, који је предлагао Кејнз, и тржишну саморегулацију коју је заговарао Хајек. Кејнзијанска политика је релативно успешно функционисала, обезбеђујући истовремено социјалну стабилност и привредни раст. Своју пуну афирмацију је доживела шездесетих година под именом држава благостања. Затим је запала у кризу, и то из разлога које је Хајек критички осветлио: постала је прескупа бирократска творевина у којој су економски потенцијали постали запретени. Државу благостања је заменила нео-либерална политика, ослоњена на Хајекову и Фридманову теорију. Дерегулисана привреда је бележила снажан економски раст и велику запосленост све до ве­лике глобалне кризе 2007. Завршни део рада преиспитује разлоге постојеће рецесије и у ком правцу смера нова економска политика.