Изабери језик:

Добросав Миловановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду

периодика

РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У КОНТЕКСТУ ПРИСТУПАЊА ЕУ

У раду се предлажу мере за унапређење јавне управе у Србији у контексту приступања ЕУ, као претпоставке квалитетних и усклађених јавних политика, потпунијег остваривања и заштите слобода и права грађана, повећања конкурентности привреде, бржег развоја науке и образовања, у складу са савременим потребама и стандардима. Промене у савременом друштву су сложене, динамичне и непредвидиве. Да би јавна управа одговорила на нове изазове, неопходно је разматрати историјске приступе и искуства, савремена упоредна решења и пројектовати будућа кретања. Србија је у оквиру процеса приступања ЕУ, закључила Споразум о стабилизацији и придруживању, у великој мери спровела хармонизацију прописа са правним тековинама ЕУ, добила статус кандидата и започела преговоре по појединим поглављима. Ипак, потребно је унапредити процес утврђивања и спровођења јавних политика, ојачати капацитете, обезбедити снажну професионализацију и деполитизацију, смањити корупцију, убрзати развој е-управе, потпуније примењивати прописе. Нејединство земаља чланица и нестабилност институција ЕУ, захтевају критичко сагледавање стања и предвиђање будућих тенденција, како би се осмислила мудра политика и динамика преговарања у складу са дугорочним интересима Србије. Време пуно неизвесности захтева утемељене и смирене одлуке. У циљу заштите виталних интереса становништва, Србија би морала да избегне да учествују у све оштријим међународним конфронтацијама које, изгледа неминовно, предстоје. Болна искуства Србије из 20. века несумњиво доказују дату поставку.