Despot Kovačević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

DESTABILIZACIJA PARTIJSKIH SISTEMA I PORAST POPULIZMA U ZEMLJAMA BIVŠE SFRJ

Porast populizma širom sveta zahvatio je i prostor bivše Jugoslavije. Posledice ovog populističkog rasta, koji još traje, ostavio je posledice na institucije sistema. Partijski sistemi ovih studija slučaja doživeli su značajne transformacije. S obzirom da se radi o zemljama koje su u procesu izgradnje demokratskih kapaciteta, porast populizma je bio još jedan veliki izazov u nizu problema koje imaju. Iz analize izborne volatilnosti u periodu 2008–2018 vidimo da je najviše posledica pretrpeo partijski sistem u Sloveniji, dok su značajne promene imali i partijski sistemi Hrvatske i Srbije. Manje promene zabeležene su u ostalim slučajevima, ali te promene nisu imale važne posledice po dinamiku političkih procesa. Jedna od važnijih pojava su i nove političke partije koje dobijaju značajnu podršku na prvim izborima na kojim učestvuju, ali ne uspevaju da stabilizuju svoj broj glasača i pristalica, što je još jedan pokazatelj nestabilnosti. Perspektiva daljeg razvoja situacije govori nam da postoji potencijal za dublje krize, ali da su se političke elite prilagodile kontekstu u sistemima koji su najviše zahvaćeni populizmom.

PERIODIKA

CAPITAL, COERCION, AND POSTCOMMUNIST STATES

Prikaz knjige: Gerald M. Easter, Capital, Coer­cion, and Postcommunist States, Cornel University Press, New York, 2012.

PERIODIKA

Prikaz knjige: THE PRESIDENCY AND ECONOMIC POLICY

Prikaz knjige: Chris J. Dolan, John Frendreis, and Raymond Tatalovich, The Presidency and Economic Policy, Lanham: Rowman & Littlefield, 2008.

PERIODIKA

Capital, Coercion and Postcommunist States, Gerald M. Easter, Cornel University Press, New York, 2012.

Book review: Gerald M. Easter, Capital, Coercion and Postcommunist States, Cornel University Press, New York, 2012.

ç