Dejan Mihajlović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Univerzitet odbrane, Beograd

PERIODIKA

VOJNA SILA I POLITIČKA MOĆ

Povezanost politike i vojne sile fenomen je koji, u vekovima ljudske civilizacije, ima suštinski značaj za unutrašnju i spoljnu stabilnost države. Još od rimskih imperatora koji su odlično razumeli značaj svojih legija, pa do današnjih uslova vazdušno-kopnene i pomorske bitke kojima iz Pentagona i Kremlja rukovode američki, odnosno ruski predsednik, vojna sila i politika čine nedeljivu celinu. Samo onda kada su ove dve kategorije na istoj liniji i kada jedna prema drugoj postavljaju realne zahteve tada država nastupa uverljivo, a njena spoljna politika je zasnovana na realnoj moći i ostvariva je.

Međusobni odnos i usaglašenost politike i vojske ili opšte razumevanje o upotrebi vojne sile u ostvarivanju spoljne politike biće cilj ovog rada. Koji su to, zapravo, preduslovi koje politička vlast treba da pruži vojnoj sili da bi ona postala nezaobilazan oslonac u očuvanju unutrašnjeg mira i ostvarivanju uspešne spoljne politike, odnosno kako trebe da bude izgrađena vojna sila koja bi apsolutno sledila težnje spoljne politike jedne države, samo su neka od pitanja za koja će se u radu naći odgovori.

ç