Изабери језик:

Далибор Савић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци.

периодика

ВЕБЕР ЗА НЕУПУЋЕНЕ?

Приказ књиге: Фолкер Хајнс, Увод у Макса Вебера, Библиотека XX век, Београд, 2011, 170 стр.

периодика

ЕКОНОМСКА ОСАМОСТАЉЕНОСТ МЛАДИХ У ДОБОЈУ: 2008-2012.

У раду се анализира вишедимензионални процес економског осамостаљења младих у периоду постсоцијалистичке трансформације. Економску осамостаљеност смо посматрали на узорку младих из Добоја у две временске тачке: непосредно пре избијања економске кризе (2008.) и у време кад је криза била на врхунцу (2012). Подаци су прикупљени анкетирањем. Циљ истраживања је био да се утврди да ли је услед деловања кризе дошло до смањења економске осамостаљености младих. Поред тога, настојали смо утврдити које су кључне детерминанте економског осамостаљења. Пошли смо од претпоставке да структурално-контекстуални чиниоци и културне специфичности друштва доминантно утичу на економско осамостаљење младих, а да су материјални ресурси с којима млади располажу у другом плану. Истраживање је показало да у нашем друштву постоји систем међугенерацијске „размене ресурса“ између родитеља и деце који не мотивише младе на рано осамостаљење и одсељење из родитељског дома.