Izaberi jezik:

Boriša N. Lečić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Akademija za nacionalnu bezbednost, Beograd.

PERIODIKA

FRANCUSKI ODGOVOR NA IZAZOVE GLOBALNOG TERORIZMA – ISTORIJA I SAVREMENOST

Teroristički napadi radikalnih islamista na redakciju satiričnog časopisa „Šarli ebdo“ (Charlie hebdo) i druge mete, u kojima je početkom 2015. godine stradalo ukupno sedamnaest osoba, aktuelizovali su potrebu detaljnog proučavanja i sveobuhvatnog kritičkog sagledavanja modela suprotstavljanja ovom obliku političkog nasilja u Francuskoj, pre svega u pogledu pravnih normi koje regulišu antiterorističku delatnost, kao i organizacionih i profesionalnih kapaciteta specijalnih službi u čijoj nadležnosti se nalazi preventivno i represivno suprotstavljanje terorizmu. Relativno novi momenti u izvođenju savremenih terorističkih akata, od kojih su se pojedini manifestovali i prilikom napada na „Šarli ebdo“, poput delovanja malih grupa ili nestabilnih pojedinaca, tzv. vukova samotnjaka (lone wolf) uz minimalne pripreme u potpunoj tajnosti, a sa pogubnim efektima, što otežava rad bezbednosnih struktura, već su doveli, a neminovno će u budućnosti i dalje dovoditi do određenih legislativnih promena u Francuskoj, čiji je cilj povećanje efikasnosti antiterorističkih aktivnosti specijalnih službi.

ç