Bojana Sekulić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

DRUŠTVENE VREDNOSTI U GLOBALNOM OBRAZOVANJU

U ovom radu su izloženi rezultati analize društvenih vrednosti u globalnom obrazovanju koje je sadržano u dokumentima različitih nevladinih i međuvladinih organizacija. Globalno obrazovanje je idejno-političko gledište o obrazovanju koje je utemeljeno na shvatanju da savremeni čovek živi i deluje u svetu globalizacijskih procesa i da je ono potrebno ljudima kako bi razumeli kompleksne odnose između lokalnog i globalnog, zajedničkih društvenih, ekoloških, ekonomskih i političkih pitanja; i kako bi iz toga izveli nove načine razmišljanja i delovanja. Zato je osnovno polazište u ovom radu da je globalno obrazovanje saglasno sa vrednostima društva neoliberalne demokratije i globalizacijskih procesa. U istraživanju su primenjeni analitičko-deskriptivni i komparativni metod kako bi se identifikovale, uporedile i opisale osnovne vrednosti globalnog obrazovanja, kao i njihova međusobna korelacija. Globalno obrazovanje, na lokalnom i globalnom nivou, obuhvata različita područja obrazovanja i nastoji da utiče na sve oblike obrazovanja, a naročito na formalno. U globalnom obrazovanju se posebno ističu vrednosti tolerancije, solidarnosti, pravednosti, saosećanja, jednakosti, odgovornosti, saradnje, nenasilja, inkluzije i raznolikosti.

PERIODIKA

RELIGIJSKE SLOBODE U SRBIJI PREMA IZVEŠTAJU STEJT DEPARTMENTA ZA 2019. GODINU

U Izveštaju Stejt departmenta o međunarodnim religijskim slobodama za 2019. godinu razmatra se pitanje religijskih sloboda u Srbiji, kao i drugih zemalja u svetu. Stanje u Srbiji je izloženo kroz dva separata. U prvom separatu se faktički razmatra stanje religijskih sloboda u centralnoj Srbiji i u Vojvodini, a u drugom na Kosovu, kao da su u pitanju dve apsolutno nezavisne države. Oba separata su metodološki istovetno struktuirani. U njima se ukazuje na: religijsku strukturu stanovništva; odnos vlasti prema religijskim slobodama; odnos društva prema religijskim slobodama; i politiku i angažovanje vlade SAD na zaštiti religijskih sloboda u pomenutim političkim zajednicama. Osnovno polazište u ovom radu jeste da je u Izveštaju o međunarodnim religijskim slobodama za 2019. godinu izraženo razumevanje religijskih sloboda iz vizure američke političke tradicije u pogledu uređenja religijskih pitanja i njenih političkih iskustava, savremenih političkih ciljeva i prakse intervencionizma na međunarodnom planu. Sledstveno tome, u SAD se danas smatra da Amerika treba da preuzme svoju istorijsku ulogu za razumevanje i zaštitu religijskih sloboda u svetu, pa se zato, vrši analiza i ocena religijskih sloboda u drugim zemljama u svetu.

PERIODIKA

Gerontologija

Prikaz knjige: Zoran Vesić Gerontologija Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2021, str. 230

PERIODIKA

Sociološke marginalije na savremene teme (ogledi)

Prikaz knjige: Ljubiša R. Mitrović, Sociološke marginalije na savremene teme (ogledi), Novi Sad: Prometej, 2019, 252 str.

PERIODIKA

Interkulturalno obrazovanje u Srbiji, Regulativni okvir, stanje i mogućnost za razvoj

Prikaz knjige: Danijela S. Perović, Tijana Jokić, Interkulturalno obrazovanje u Srbiji, Regulativni okvir, stanje i mogućnost za razvoj, Centar za obrazovne politike, Beograd, 2016.

PERIODIKA

IDEOLOŠKI CILJEVI I SADRŽAJI U PROGRAMIMA ZA PRVI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI

U ovom radu su izloženi rezultati analize ideoloških ciljeva i sadržaja, kao i njihovih međusobnih korelacija u aktuelnim nastavnim programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Republici Srbiji. Ovi programi su doneti u procesu društveno-političkih promena započetih oktobra 2000. godine, u kojima je osim smene vladajućih elita i preraspodele političke moći, došlo do promena u društvu i sistemu vrednosti, a potom i do rekonstrukcije srpske državnosti. Sve je to uticalo i na učestale promene u obrazovno vaspitnom sistemu, što se može najpouzdanije zapaziti u programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja gde su nastavni sadržaji o društvenim vrednostima i najzastupljeniji. Zato se ovo istraživanje bavi analizom programa na nivou dokumenta, pa je u njemu primenjen analitičko-deskriptivni metod kako bi se identifikovali i opisali osnovni ideološki ciljevi i sadržaji, a potom i utvrdila njihova međusobna saglasnost i koherentnost sa vladajućom ideološkom koncepcijom. Osnovno polazište u ovim razmatranjima je da su aktuelni nastavni programi za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Srbiji definisani u skladu sa neoliberalnom ideologijom i strategijom razvoja i da je to učinjeno kroz mehanizme selektivnog pristupa kulturnim vrednostima, njihove evaluacije i nametanja drukčijeg pogleda na svet. Ideološki činioci u ovimnastavnim programima se mogu prepoznati kroz ciljeve, zadatke i nastavne sadržaje koji se odnose naročito na: razvoj svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti; razvoj religijske svesti i verske tolerancije; i osposobljavanje za život u demokratski uređenom društvu. Ova pitanja su komplementarno definisana u vidu eksplicitnih ili skrivenih ideoloških sadržaja.

ç