Изабери језик:

Бојан Тубић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Новом Саду.

периодика

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЉУДСКА ПРАВА

Рад се бави анализом одредаба о људским правима у Уставу Републике Србије. Циљ је да се прикаже како је ова материја регулисанa у Уставу, као и какве су последице оваквог њиховог регулисања, са аспекта примене. Такође, посебна пажња посвећена је ограничењима појединих људских права, као и механизмима за њихово спровођење. Заштита људских права предвиђених уставом омогућена је, пре свега, увођењем института уставне жалбе, којом се од Уставног суда тражи заштита због повређеног људског права. Пракса међународних тела за заштиту људских права, а пре свега Европског суда за заштиту људских права је значајна за тумачење одредаба о људским правима.Судови у Републици Србији треба да узму у обзир и ову праксу, а то је потврђено и у процесном законодавству Србије, код употребе појединих ванредних правних лекова. Устав Републике Србије је усвојио међународне стандарде заштите људских права, а у појединим аспектима пружа и ширу заштиту.