Изабери језик:

Бојан Теофиловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду.

периодика

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ КАО ПРЕТЊА БЕЗБЕДНОСТИ ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ

Последњих година дошло је до повећања проблема везаних за унутрашњу и међународну безбедност. Повећан број „старих’’ и појава нових безбедносних про­блема, пре свега, у земљама које се налазе у транзиционом или посттранзиционом процесу у великој мери су последица структурне кризе у савременом друштву (свету), као и нових међународних околности и односа у којима долази до драстичног пораста организованог криминалитета. Нови облици угрожавања безбедности представљају претњу глобалној безбедности тако што својим постојањем и негативним деловањем угрожавају безбедност друштва у целини, а такође омогућавају другим угрожавајућим облицима да настану, трају и да се у будућности развијају још опа­сными облици угрожавања безбедности како на националном, тако и на међународном нивоу.