Bogoljub Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd

PERIODIKA

SAVETI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ODBRANU PREMA UPOREDNIM USTAVNIM REŠENJIMA

U radu se analiziraju i primenom komparativnog pravnog metoda međusobno upoređuju novija ustavna rešenja o savetima za nacionalnu bezbednost i odbranu u 25 evropskih, latinoameričkih, afričkih i azijskih zemalja. Cilj analize jeste da ustanovi u kom se obimu saveti normiraju u ustavima i kako se uređuju pitanja njihovog položaja, uloge, nadležnosti i sastava. Dodatna svrha analize jeste  doprinos izboru modela koji bi poslužio za kreiranje rešenja u srpskom ustavu.  Rezultati analize pokazuju da su u polovini od 50 pregledanih ustava saveti, manje ili više, detaljno uređeni i da se pretežno radi o savetodavnim telima šefa države, a ređe vlade. Osim savetodavne i koordinativne uloge, saveti u manjem broju slučajeva imaju nadležnosti za predlaganje, nadzor i odlučivanje. Sastav saveta najčešće čine funkcioneri izvršne vlasti i snaga bezbednosti, uz primere uključivanja predstavnika zakonodavne vlasti. Rezultati analize su takođe upoređeni sa zakonskim rešenjima o Savetu za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, a u zaključku se, pored sumiranja rezultata analize, pledira za ustavno regulisanje ovog tela u Srbiji.

ç