Изабери језик:

Бобан Г. Томић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум

периодика

ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈА У ДЕРЕГУЛАЦИОНОМ КЉУЧУ

Овим радом обухватамо кључне проблеме реформи медијског система Србије и учинак дерегулације као главног механизма либерализације медијске делатности. Медијски закони и креирање модела државне помоћи кроз пројектно суфинансирање медија, значајни су инструменти за успех медијске транзиције, али у пракси показују значајне недостатке. У овом раду откривамо правне недоречености и конфликтне парадигме које резултирају опструкцијом и злоупотребама пројектног суфинансирања посебно у јединицама локалне самоуправе. Тиме се модел државне помоћи, која је намењена медијима, суштински усмерава ка интересима локалних елита и центара одлучивања што додатно оснажује утицаје на уређивачку политику, нетранспарентно власништво над медијима и аутоцензуру у редакцијама. Указивањем на поље проблема стварамо основу за јасан увид, утемељен на објективним подацима, шта је то што треба да допринесе бољем разумевању проблема у политичким, професионалним и академским структурама. У раду се примењују аналитичко-синтетички метод као и резултати емпиријског истраживања. Анализа примене медијских закона у пракси, открива недостатке у законодавном оквиру, али и лукративне начине обесмишљавања духа закона, законодавних идеја и норми, од стране економских и политичких регулатора. У исходишту доказујемо деструктивне учинке на медијски плурализам и професионално новинарство, али артикулишемо и могућности конкретних модела и мера којима би се домети медијске реформе у домену пројектног суфинансирања медијских садржаја унапредили.