Изабери језик:

Блажо М. Радовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство одбране Републике Србије, Београд.

периодика

ПРЕДВИЂАЊЕ У ПОЛИТИЦИ

Предвиђање у политици је друштвени феномен, ко­ри вешто балансирајући на размеђу научности и не­научности, природе и уметности, са више или мање успеха, нуди алтернативна решења на путу ка отелотворењу општег добра, као циља сваке политике. И сама политика је у ствари предвиђање. Ова повратна спрега предвиђања и политике рађа бројне методе и технике, непрекидно усавршавајући и унапређујући сазнања о будућности. Истовремено, предвиђање у политици није без ограничења, која са једне стране могу бити тренутни научни домети, а са друге ра­зни облици злоупотребе или манипулације. Предвиђање у политици се стално налази пред сензационалним видицима и бескрајним ограниченостима. Оно, као истинско упориште људске природе, је у сталном покрету за новим сазнањима како би се унапредила безбедност, стабилност и одрживост наших друштава, али и у сталној опасности од економизације, политизације, инструментализације и других видова илузија, као резултат инерције праксе или свесне намере. Кори вредносни предзнак, моћ и успешност ће предвиђање у политици остварити зависи од свесне, савесне и моралне одлуке свакога од нас.