Izaberi jezik:

Anita Todorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KREATIVNO VOĐSTVO

Kreativno vođstvo je kompleksan pojam i njegovo određenje podrazumeva posedovanje znanja iz oblasti kreativnosti, vođstva i upravljanja promenama. Da bi nešto bilo označeno kao kreativno potrebno je da zadovolji sledeće kriterijume: kriterijum novine tj. jedinstvenosti (da nije kopija nečega što već postoji), kriterijum funkcionalnosti (da služi onome čemu je namenjeno) i kriterijum vrednosti (poseduje vrednost ne samo za kreatora već i za društvo). Vođstvo se danas u savremenoj teoriji najčešće de­finiše kao proces u kome vođa utiče na sledbenike radi ostvarenja zajedničkog cilja. Kreativno vođstvo možemo definisati kao sposobnost rešavanja problema na nov način, stvaranjem novih vrednosti od koristi za organizaciju i uticajem na druge ljude (sledbenike), motivisanjem i inspirisanjem grupe na akciju, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Kreativni vođa je stvaralac novih procesa, proizvoda, usluga ili performansi. Pored toga što sam stvara, kreativni vođa ima veliku ulogu u stvaranju kreativne prakse u organizacije. On je i edukator za svoje saradnike. Kreativni vođa takođe ima važnu ulogu u selektovanju i zapošljavanju kreativnih ljudi i stvaranju uspešnog tima čiji će rezultati biti u funkciji stalnog, kontinuiranog razvoja. Kreativni vođa ima ključnu ulogu u selekciji, nagrađivanju i im­plementaciji najkreativnijih rešenja unutar organizacije.

 

ç