Izaberi jezik:

Anica V. Glođović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.

PERIODIKA

KARAKTERISTIKE MEDIJSKOG DISKURSA NA TEMU SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

Česta tema političkog medijskog diskursa u današnjoj srpskoj javnosti jeste prijem Srbije u Evropsku uniju. Značenje i predstavljanje identiteta Evropske unije u medijima kreće se unutar nekoliko polarizovanih miljea, čime se pruža široko polje i raznolikost predmeta za analizu. Diskursi koji se vezuju za ovaj kompleksni entitet imaju zajedničku osobinu da ga predstave ciljnoj publici na što razumljiviji i prijemčiviji način time što za njegov prikaz koriste kako raznovrsna jezička sredstava (sa posebnim naglaskom na metaforama), tako i multimodalne, vizuelne i grafičke prezentacije kako bi se postigao što veći efekat kod auditorijuma. Cilj ovog rada je da prikaže učestalost upotrebe multimodalnih elemenata u političkom medijskom diskursu na temu prijema Srbije u Evropsku uniju, kao i interpretativnu raznolikost diskursa koja nastaje kao rezultat primene multimodalnih sredstava. U analiziranom korpusu koji čine tekstovi iz vodećih srpskih pisanih medija, statistički su obrađeni podaci vezani za frekventnost političkih multimodalnih metafora. Kritička analiza diskursa (KAD) korišćena je kao teorijsko-metodološki aparat u ovom radu zbog svoje opredeljenosti da diskurs posmatra u kontekstu društveno-političkih dešavanja.

ç