Изабери језик:

Анета Д. Стојнић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факулет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

ДЕКОЛОНИЈАЛНИ ОБРТ И ПОЛИТИКЕ ЕПИСТЕМИЧКОГ РАЗДВАЈАЊА

У овом тексту анализираћу пормену парадигме коју је донео деколонијални обрт у теоријском, геополитичком и епистемолошком схватању савремених односа моћи. Централна теза овог текста да радикално епистемичко раздвајање мора имати кључну улогу у ослобађању од колонијалног матрикса моћи и промени постојећих глобалних односа моћи који су базирани на колонијалном наслеђу и као такви се одржавају кроз експлоатацију, експропријацију и производњу (расне) другости. У тексту ћу се најпре осврнути на однос деколонијалних теорија и постколонијалних студија да бих показала како деколонијалне позиције представљају историзацију, али и реполитизацију постколонијалних теорија. Потом ћу дати историјско теоријску анализу деколонијалног обрта и његових импликација у западним и незападним академским контекстима и објаснити однос између деколонизовања знања и ’’промене географије ума”. Преко појма колонијалног матрикса моћи као модела функционисања глобалног капитализма анализираћу проблеме колонијалне разлике, геополитике знања и рацијализације као производње расног другог. У централном разматрању ћу се фокусирати на питање епистемичког раздвајање (epistemic delinking) као неопходног поступка за ослобађање и промену пара­дигме који уводи деколонијални обрт.