Изабери језик:

Андрија Филиповић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факулет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

РАДИКАЛНЕ КВИР ПОЛИТИКЕ: ОД ДИСАГЕНСНОСТИ ДО АХУМАНОГ

У овом тексту аутор истражује могућност заснивања радикалних квир политика на појмовима дисагенсности и ахуманог. Са једне стране, такве квир политике критикују хетеронормативни субјект и тело као организам, а са друге аксиоматику капитализма у њеном неолибералном облику. Појам дисагенсности указује на темељну асиметрију у конституисању субјекта у оном погледу да испод субјекта представе леже пасивне синтезе и ларвална сопства која поседују другачије темпоралности од оне линеарне својствене субјекту представе и телу као организму. Појам ахуманог, пак, указује на нужност превазилажења онога људског (субјекта репрезентације/тела као орга­низма) ради темељне критике како капитализма тако и хетеронормативности. Ахумано јесте оно пре/после човека које је изван идентитета мишљења и бивствовања и као такво је онтолошки услов дисагенсности. Аутор ће показати да, с обзиром на то да су радикалне квир поли­тике онтолошки утемељене на оном ахуманом, апсолутној иманенцији, оне крећу од критике (неолибералног/ хетеронормативног) субјекта до изумевања нових форми живота (после човека као организма).