Izaberi jezik:

Ana Milojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

RUSIJA U OGLEDALU ŠTAMPE U SRBIJI

U radu, zasnovanom na rezultatima kvantitativne analize sadržaja, autori nastoje da pokažu kako je na opštem planu Rusija predstavljena posredstvom dnevne štampe u Srbiji u periodu 2010-2012. ukazujući i na ulogu ovog značajnog sredstva političkog komuniciranja u formiranju i(li) promenama imidža Rusije u srpskoj javnosti.

 

ç