Izaberi jezik:

Aleksandar Vranješ

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci

PERIODIKA

ODNOS LЈUDSKIH PRAVA I GRAĐANSKIH SLOBODA NA INTERNETU IZ PERSPEKTIVE POLITIČKOG KOMUNICIRANЈA

Ovaj rad ima za cilj da pokaže da praktikovanje ljudskih prava i građanskih sloboda na Internetu treba posmatrati odvojeno. Kroz čitav dvadeseti vijek posmatrali smo razvoj ova dva fenomena kao izvjesne sinonime, ali po prvi put u sajber prostoru su ljudska prava i građanske slobode razdvojeni i treba ih posmatrati i analizirati separatno. Na osnovu postojećih saznanja, koji su zasnovani na informacijama dobijenim od strane globalnih uzbunjivača, ali i kada je riječ o praktikovanju sloboda na Internetu, detektovali smo da građanske slobode na Internetu (kako ih poimaju sami korisnici) rastu, dok je stanje ljudskih prava ugroženo i ima tendenciju pada, posebno kada je riječ o pravu na privatnost. Dakle danas na Internetu umreženi građani imaju mogućnost da praktikuju veće građanske slobode (sloboda mišljenja, dostupnost znanja i različitih komercijalnih sadržaja sasvim besplatno, itd.) nego što ih imaju u realnom svijetu, dok im se s druge strane umanjuju njihova ljudska prava upravo posredstvom savremenih informaciono komunikacionih tehnologija.

ç