Изабери језик:

Александар Врањеш

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци

периодика

ОДНОС ЉУДСКИХ ПРАВА И ГРАЂАНСКИХ СЛОБОДА НА ИНТЕРНЕТУ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛИТИЧКОГ КОМУНИЦИРАЊА

Овај рад има за циљ да покаже да практиковање људских права и грађанских слобода на Интернету треба посматрати одвојено. Кроз читав двадесети вијек посматрали смо развој ова два феномена као извјесне синониме, али по први пут у сајбер простору су људска права и грађанске слободе раздвојени и треба их посматрати и анализирати сепаратно. На основу постојећих сазнања, који су засновани на информацијама добијеним од стране глобалних узбуњивача, али и када је ријеч о практиковању слобода на Интернету, детектовали смо да грађанске слободе на Интернету (како их поимају сами корисници) расту, док је стање људских права угрожено и има тенденцију пада, посебно када је ријеч о праву на приватност. Дакле данас на Интернету умрежени грађани имају могућност да практикују веће грађанске слободе (слобода мишљења, доступност знања и различитих комерцијалних садржаја сасвим бесплатно, итд.) него што их имају у реалном свијету, док им се с друге стране умањују њихова људска права управо посредством савремених информационо комуникационих технологија.