Aleksandar V. Gajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

Standards of Appellate Review in the International Administration of Criminal Justice

Proceedings before contemporary international courts and tribunals are truly international, without counterpart in national legal systems, and that is also a characteristic of the proceedings on appeal. The author discusses standards of appellate review, namely standards of review applied by appeals chambers of various international courts and tribunals (the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Mechanism for International Criminal Tribunals and International Criminal Court). The issues discussed in this article are whether standards of appellate review applied by international courts and tribunals safeguards the appellant’s right to a fair trial and whether they are appropriate for international criminal proceedings.

PERIODIKA

PRAVNI OSNOV SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I KOSOVA* I POZICIJA REPUBLIKE SRBIJE

Predlog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije (EU) i Evropske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane (SSP sa Kosovom), pokreće brojna pitanja koja se tiču statusa Kosova. Budući da Kosovo nije država u smislu međunarodnog prava niti se, kako je predviđeno SSP-om sa Kosovom, zaključivanjem ovog sporazuma prejudicira pozicija članica po pitanju statusa Kosova niti predstavlja priznanje Kosova, kao ključno, postavlja se pitanje pravnog osnova za zaključenje SSP-a, budući da je čl. 217 Ugovora o funkcionisanju EU zaključivanje sporazuma o pridruživanju rezervisano za države i međunarodne organizacije. Autor razmatra i pitanje uloge (moguće) UNMIK-a i Republike Srbije u postupku zaključenja SSP-a sa Kosovom i pitanje posledica zaključenja ovog sporazuma na određivanje konačnog statusa Kosova.

ç