Aleksandar Raković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

PERIODIKA

REPUBLIKA SRBIJA I REPUBLIKA SRPSKA: OBOSTRANI IDENTITET DRŽAVNOSTI SRBIJE

Rad putem analize i upoređivanja elemenata i simbola državnosti Kraljevine Srbije, Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine pokazuje da su, posle raspada socijalističke Jugoslavije, Republika Srpska i Republika Srpska Krajina obnovile identitet državnosti Kraljevine Srbije znatno pre Republike Srbije. S tim u vezi, rad pokazuje da danas i Republika Srbija i Republika Srpska nose identitet državnosti Srbije pa je stoga logično da budu ujedinjene u jedinstvenu Srbiju.

PERIODIKA

SVETOGORSKI MODEL: NEPRIMENjIV NA KOSOVU I METOHIJI

Rad putem analize svetogorskog modela i odnosa Svete Gore prema Grčkoj i Vaseljenskoj patrijaršiji pokazuje da bi istovetno ili slično rešenje za srpske crkve i manastire na Kosovu i Metohiji bilo neprimenjivo, pa čak i veoma štetno za Srpsku pravoslavnu crkvu, Republiku Srbiju i srpski narod ukoliko bi takav model bio nametnut.

PERIODIKA

KRATAK PREGLED ULOGE RIMOKATOLIČKE CRKVE U NARUŠAVANJU SRPSKE DRŽAVNOSTI I RAZBIJANJU JUGOSLOVENSKE DRŽAVNOSTI

Rad /na osnovu nekih karakterističnih primera/ prikazuje kako je Rimokatolička crkva (Vatikan), sa spoljnim agresorima i domaćim pomagačima – posebno Crkvom u Hrvata, hrvatskim pravašima i njihovim derivatima – kovala planove, narušavala, ugrožavala i/ili razbijala, privremeno ili trajno: 1. državnost Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore; 2. državnost Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije; 3. državnost Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i državnost Republike Srpske.

PERIODIKA

OTCEPLJENJE CRNE GORE (2006): NOVOSTEČENA, A NE OBNOVLЈENA DRŽAVNOST

Rad putem analize osnovnih kriterijuma, elemenata i simbola državnosti pokazuje da ne postoji kontinuitet između državnosti Kraljevine Crne Gore i državnosti današnje Crne Gore. Naime, istorijska Crna Gora pod vlašću dinastije Petrović Njegoš po karakteru je bila izričito srpska. S druge strane, vladajuća elita današnje Crne Gore odbacila je spone sa istorijskom srpskom državnošću Crne Gore. Stoga su državnost Kraljevine Crne Gore i državnost današnje Crne Gore dve sasvim različite državnosti.

PERIODIKA

CRNA GORA OD SECESIJE DO NATO PAKTA: OSVRT NA NESNALAŽENЈE RUSKE SPOLЈNE POLITIKE (2006–2017)

Ruska državna politika od 2006. do 2017. nije poka¬zala da se najbolje snalazi kada je reč o prilikama u Crnoj Gori i strateškim procenama kako ovu republiku pridobiti za saveznika pre i posle secesije Crne Gore iz zajedničke države sa Srbijom. Namere da se režim Mila Đukanovića u posmatranom vremenskom okviru privuče Rusiji putem političke podrške i krupnih investicija nije urodio plodom. Nasuprot tome, crnogorske vlasti su uloženi ruski novac koristile protiv srpskih i ruskih nacionalnih interesa, a vrhunac predstavljaulazak Crne Gore u NATO pakt. Ruska diplomatija je izričito verbalno, ali pasivno moguće i deklarativno pružala otpor ulasku Crne Gore u NATO pakt.

ç